Skip to content

Pracownicy Poczty Polskiej przeprowadzają kontrole dotyczące opłacania abonamentu RTV

Spis treści

Abonament RTV musi raz w roku zapłacić każdy posiadacz odbiornika telewizyjnego lub radiowego. Od 2021 roku kontrole przeprowadzają nie tylko pracownicy poczty, ale także urzędnicy skarbowi. Jak wyglądają kontrole i czy można nie wpuścić inspektora do mieszkania?

Kontrola przeprowadzana jest przez urzędników poczty w podobny sposób jak dotychczas. Wyślą oni do Ciebie list z ofertą przeprowadzenia inspekcji w Twoim mieszkaniu. Biorąc pod uwagę fakt, że duże miasta są gęściej zaludnione, nie dziwi fakt, że listy z poczty były wysyłane najpierw tam. Teraz jednak takie listy otrzymują również ludzie w innych regionach kraju. Wynika to z faktu, że coraz więcej osób ma w domu więcej niż jeden telewizor lub inne urządzenia, które wymagają opłacania abonamentu RTV (np. magnetofony). W przypadku otrzymania takiego listu z lokalnej poczty zaleca się udanie do jej siedziby i dokonanie tam wpłaty. Ewentualnie można upoważnić kogoś innego do płacenia w Twoim imieniu, jeśli nie chcesz iść tam osobiście.

Od 2021 roku kontrole mogą przeprowadzać nie tylko pracownicy poczty polskiej, ale także urzędnicy urzędu skarbowego. Jeśli weryfikator znajdzie w mieszkaniu niezarejestrowany telewizor, użytkownik będzie musiał zapłacić grzywnę. Urzędy pocztowe i pracownicy urzędów pocztowych wydają upoważnienia i karty służbowe do czynności kontrolnych w zakresie obowiązku rejestracji sprzętu RTV i uiszczania opłat abonamentowych, a także wydają je na żądanie kontrolowanego, będące jednocześnie dowodem tożsamości karta. Z drugiej strony osoba kontrolowana powinna mieć możliwość informacji o kontroli lub przedstawienia dowodów potwierdzających rejestrację sprzętu radiowo-telewizyjnego. Zapowiedź wprowadzenia nowej opłaty za korzystanie z abonamentu radiowo-telewizyjnego wywołała w Polsce kontrowersje. Rząd zacznie pobierać nową opłatę od wszystkich posiadaczy telewizorów i radioodbiorników w 2022 roku. Koszt w 2022 roku to 7,50 zł miesięcznie za radio i 24,50 zł za telewizję.

Co ważne, od przyszłego roku ceny wzrosną o około 20%. Niepokojące jest jednak słowo „powinien”, co oznacza, że faktycznie nie trzeba wpuszczać inspektora do domu. Jeżeli telewizja lub radio jest zarejestrowane, a użytkownik nie dopełnił obowiązku zapłaty, pięć lat temu powinna mu przypomnieć i złożyć wniosek o płatność. Następnie ma 7 dni na zapłatę. Następnie sprawa została przekazana do urzędu skarbowego. Jeśli jednak w ogóle nie ma zasięgu telewizyjnego lub radiowego, kara wynosi 735 zł. Obecnie za egzekwowanie kar odpowiada również Poczta Polska Warszawa i Urząd Skarbowy. Informuje się, że tylko w ubiegłym roku do biura wpłynęło ponad 100 000 wniosków o podjęcie działań wobec abonentów, którzy nie opłacili swoich abonamentów.

2 komentarze

  1. Julian
    16 września 2022 @ 13:12

    Sposób, w jaki państwo obecnie traktuje swoich obywateli, jest smutny. Myślę, że taki obraz państwa pozostanie i nadal będzie trwała inwigilacja obywateli. Jestem zdania, że to jest smutna rzeczywistość.

  2. Michał
    16 września 2022 @ 13:36

    Niestety, mam wrażenie, że sposób postępowania państwa z obywatelami pozostanie taki sam. Ten obraz Państwa uważam, że jest niezadowalający.

Dodaj komentarz