Skip to content

Jakie są kwoty emerytur wypłacane przez ZUS Łódź?

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego średnia emerytura w naszym województwie wynosi nieco ponad 2 314 zł brutto. O takim świadczeniu może tylko pomarzyć spora grupa seniorów w regionie, którzy otrzymują emeryturę w wysokości niespełna 1.250,88 zł brutto, czyli najniższą w kraju. A niektóre są wyjątkowo skromne.

Dlatego przeprowadzona została analiza emerytur przyznawanych przez pracodawców, aby wskazać te, które są szczególnie niskie, a następnie rozpocząć lobbing na rzecz zmian w przepisach, aby wszyscy pracownicy mogli cieszyć się godnymi świadczeniami emerytalnymi.

Najniższa emerytura w naszym regionie wynosi 6 groszy – mówi Monika Kielczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS Łódź. – Pobiera ją mężczyzna, który przeszedł na emeryturę w wieku 66 lat, a obecnie ma 70. Przez miesiąc odprowadzał do systemu tylko jedną składkę. Oprócz emerytury pobiera dodatek pielęgnacyjny i rentę z tytułu niezdolności do pracy w wysokości 500 zł.

Najniższa emerytura przysługuje osobom, które osiągnęły wiek emerytalny oraz mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 25 lat dla mężczyzn i 20 lat dla kobiet – przypomina ZUS.

Jeśli emeryt nie ma wymaganego stażu pracy, jego emerytura nie jest podwyższana do najniższej kwoty.

W takiej sytuacji brana jest pod uwagę kwota składek i kapitału początkowego, którą następnie dzieli się przez dalsze oczekiwane życie (według tabeli GUS). Jeśli ktoś odłożył tylko kilkaset złotych, a według prognoz będzie żył jeszcze kilkadziesiąt lub kilkaset miesięcy, to otrzyma tylko kilka lub kilkadziesiąt groszy.

W tomaszowskim oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najniższa emerytura wynosi 1,17 zł. Pobiera ją kobieta, która przeszła na emeryturę w wieku 67 lat i 2 miesięcy, a obecnie ma 68 lat i 6 miesięcy. Przez cztery miesiące odprowadzane były za nią składki z umowy zlecenia.

W nieco lepszej sytuacji jest kobieta, która przeszła na emeryturę w wieku 62 lat i 2 miesięcy, a obecnie ma 63 lata i 5 miesięcy. Składki opłacała przez miesiąc i jeden dzień, w związku z czym jej emerytura, którą wypłaca II Oddział ZUS w Łodzi, wynosi 38 groszy.

Najwyższą emeryturę w całym regionie wypłaca II Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi. Taką kwotę wypłaca on mieszkańcowi naszego regionu, który otrzymuje 20 844 zł brutto miesięcznie.

3 komentarze

 1. Adam
  12 lipca 2022 @ 11:21

  Mnie osobiście dziwi, że państwo nie potrafi zapewnić godnego życia swoim obywatelom, którzy pracowali, a teraz dostają emeryturę w postaci groszy.

  Państwo ma obowiązek zapewnić swoim obywatelom byt, a gdy tego nie robi, to zawodzi swoich obywateli.

 2. Jacek
  12 lipca 2022 @ 11:22

  Dziwna to rzecz, gdy państwo nie potrafi zadbać o swoich obywateli. Przecież Ci ludzie ciężko pracowali i zapracowali na swoje emerytury; zasługują na to, by móc wygodnie żyć na emeryturze.

 3. Jola
  12 lipca 2022 @ 11:23

  Uważam, że każdy powinien mieć równe szanse niezależnie od pochodzenia i statusu społecznego.

  Godziwe warunki życia na starość.

Dodaj komentarz