Skip to content

Białystok: działania w kierunku ochrony bioróżnorodności

Spis treści
Bioróżnorodność Białegostoku - Białystok - Oficjalny Portal Miasta

Naukowcy z białostockich uczelni badają środowisko przyrodnicze miasta w różnych dziedzinach nauki i wskazują najcenniejsze siedliska czy gatunki roślin i zwierząt występujące w Białymstoku. W ramach tych badań opublikowali opracowanie dotyczące porostów w mieście.

Zbadano zasoby przyrodnicze miasta w różnych dziedzinach nauki i wskazano najcenniejsze siedliska lub gatunki roślin i zwierząt. Naukowcy z białostockich uczelni biorący udział w projekcie badają zasoby przyrodnicze miasta w różnych dziedzinach nauki i identyfikują najcenniejsze siedliska lub gatunki roślin i zwierząt występujące w Białymstoku.

Opracowanie powstało w ramach projektu „Bioróżnorodność Białegostoku” realizowanego przez Urząd Miejski Białystok, a jego celem jest identyfikacja najcenniejszych miejsc przyrodniczych w mieście, jak również zagrożeń dla tych miejsc, a przede wszystkim poszukiwanie sposobów ich ochrony.

Strategia obiecuje przywrócenie różnorodności biologicznej Europy z korzyścią dla ludzi, klimatu i planety.

Porosty należą do organizmów bardzo wrażliwych na wszelkie zmiany w środowisku, przede wszystkim na zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, stanowiąc bardzo dobry biologiczny wskaźnik zmian w środowisku. Opracowanie Anny Matwiejuk „Porosty Białegostoku” podsumowuje i popularyzuje dotychczasową wiedzę na temat porostów Białegostoku. Autorka przedstawia tę grupę organizmów jako jedno z podstawowych ogniw odpowiedzialnych za funkcjonowanie łańcucha obiegu materii w przyrodzie.

Seria Białystok Biodiversity to cykl publikacji, których celem jest udostępnienie bogatej bioróżnorodności miasta wszystkim zainteresowanym przyrodą i ekologią. Pierwsza część publikacji, traktująca o ptakach, ukazała się na początku tego roku. Druga część publikacji, która skupi się na pająkach i ssakach, ma ukazać się jeszcze w tym roku. W serii tej znajdują się również omówienia publikacji dotyczących grzybów.

Wszystkie opracowania zawierają bogatą szatę graficzną, wiele unikatowych fotografii i grafik, stanowiąc cenny materiał do dalszych badań i analiz, a także niezwykle ważny materiał edukacyjny.

3 komentarze

 1. Jasiek
  25 sierpnia 2022 @ 15:42

  To fantastyczny krok w kierunku bioróżnorodności i cieszę się, że miasto Białystok podjęło tak aktywną rolę w ochronie cennych gatunków roślin.

  Uważam, że to jest cenny ruch, bo rośliny są ważnym elementem każdego ekosystemu.

 2. Sylwek
  25 sierpnia 2022 @ 15:43

  Ochrona cennych gatunków roślin to świetny sposób na pomoc środowisku, który przyniesie trwałe korzyści na długie lata. Mam nadzieję, że ten trend będzie kontynuowany.

 3. Natalia
  25 sierpnia 2022 @ 15:44

  Miasto Białystok już od kilku lat działa na rzecz ochrony cennych gatunków roślin. Jest to dla nich świetny sposób na pokazanie swojego zaangażowania w sprawy ekosystemu i mieszkańców.

Dodaj komentarz